2013 metų prognozė

Taro korta - Mylimieji2013 metų numerologinis skaičius bus 6 ir tai nusako bendrą metų temą ir pamokas. 6 yra meilės, grožio, harmonijos, visuomenės ir atsidavimo skaičius. Taro kaladėje skaičiumi 6 yra pažymėta Mylimųjų korta simbolizuojanti meilę, pasirinkimą ir įsipareigojimą. Taigi ateinantys 2013 metai bus labai palankūs santykiams, šeimoms, visuomeninėms organizacijoms, žmonėms, kurie kuria grožį, daro kažką naudingo plačiajai visuomenei, medicinos darbuotojams.

2013 metais mes esame kviečiami pamąstyti ne vien apie save ir savo artimiausią aplinką, bet pažvelgti plačiau ir atkreipti dėmesį į bendruomenės, aplinkos interesus. Ateinančių metų bendrą temą nusako toks Taro kortų išdėstymas – Šventikas, apverstas Imperatorius ir Imperatorė. Atgimsta etinės ir moralinės vertybės, labiau atsigręšime į tradicinę šeimą kaip visuomenės pagrindą.

Taro korta - ŠventikasTaro korta - apverstas ImperatoriusTaro korta - Imperatorė

Galime tikėtis nemažai santuokų ir laikas šeimos kūrimui bus labai palankus jei tai bus daroma iš meilės ir įsipareigojama būti kartu, gerbti ir mylėti vienas kitą laimėje ir nelaimėje, turte ir skurde, sveikatoje ir ligoje. Tiems, kurie ieško tik naudos, tokios antrosios pusės, kuri galėtų garantuoti, jog bendras gyvenimas bus vien laimė, gerovė, rožės ir čiulbantys paukšteliai gali tekti susidurti su dideliais išbandymais.

2013 metai per įvairias aplinkybes paragins mus augti dvasiškai ir atverti širdį, labiau mylėti tiek Dievą, tiek pasaulį, visą savo aplinką, su meile kurti ir puoselėti ją ne vien dėl savęs, bet dėl visų. Nes jei laimę, gerovę, komfortą ir grožį visi mėginsime kurti vien dėl savęs į aplinką bus žiūrima grynai vartotojiškai, ji bus naikinama. Ir jei visi viską aplink naikinsime žiūrėdami tik asmeninės gerovės, greitai apsižiūrėsime jog nebėra ką pasiimti, viskas sunaikinta ir nieko gero ar gražaus aplink nebėra. Motinos žemės resursai ir kantrybė turi savo ribas. Jeigu elgsimės priešingai ir savo gerovę bei laimę susiesime su visos aplinkos gerovę ir taip darys ne vienetai, o dauguma, tuomet klestės visa visuomenė, visa aplinka.

Tam tikra prasme bus nuvainikuota vyriškoji pusė ir iškelta moteriškoji. Daug kas prognozuoja, jog artėja į pabaigą patriarchato era ir vėl iškils matriarchatas, bet aš kalbu ne išskirtinai apie moterų iškilimą virš vyrų, bet moteriškosios pusės „anima“ didesnę svarbą ateinančiais metais nei vyriškoji pusė „animus“. O šias dvi puses turime kiekvienas vyras ir moteris. Ateinančiais metais bus reikalinga ne tiek kontrolė ir valdymas, įprastos tvarkos palaikymas, kiek paskatinimas tobulėti per dvasines vertybes, meilę, puoselėjimą, dosnumą.

Taro korta - Saikas2013 metų eigą lietuviams vaizduoja tokios kortos: žiemą Nuosaikumo korta ženklinanti labai priešingų jėgų sąveiką. Tačiau ne per konfliktą ir konfrontaciją, o susiderinimą, pusiausvyros radimą. Tai gali būti vidiniai dalykai kaip pusiausvyros tarp pareigų ir malonumų, darbo ir poilsio, peno kūnui ir sielai siekis. Ir išoriniai dalykai kaip opozicinių politinių jėgų bendradarbiavimas, labai skirtingų visuomeninių idėjų sugebėjimas egzistuoti greta. Taip pat matysis ryškios pastangos kuo efektyviau išnaudoti turimus resursus, laiką ir darbo jėgą, truputėlį sulėtės gyvenimo tempas, kas labai prisidės prie vidinės ir išorinės pusiausvyros atkūrimo. Po Naujųjų Metų tikriausiai padaugėja besilaikančių dietos, juos norėčiau perspėti, kad efektyviausia bus maitinimosi ir režimo subalansavimas, o ne kraštutinės badavimo ar mono dietos.

Taro korta - KvailysPavasarį ženklina nulinė Kvailio korta. Tai laisvės, nerūpestingumo, neprisirišimo ir todėl neribotų galimybių korta. Panašu, kad atgauta pusiausvyra padės dažniau būti čia ir dabar, šioje akimirkoje, savame kūne, o ne praeities prisiminimuose ir ateities planuose. Taip gyvenimas taps paprastesnis, šviesesnis, kupinas netikėtų staigmenų ir atradimų. Būsime mažiau prisirišę prie žemiškų dalykų, mažiau paisysime draudimų, kartais būsime mažiau atsakingi ir kiek neprognozuojami, tačiau atviri ir pasirengę priimti naujoves, kiekvieną žingsnį žengsime tarsi tai naujo nuostabaus kelio pradžia. Kartais pasirodysime naivūs ir neatsargūs, netgi apsikvailinsime, bet visumoje tai bus labai pozityvus laikotarpis, tarsi trumpas grįžimas į vaikystės nerūpestingumą ir tikėjimą, jog pasaulis nuostabi ir be galo įdomi vieta.

Taro korta - Fortūnos RatasVasaros korta Fortūnos Ratas atspindi šio laikotarpio nepastovumą, nestabilumą, dideles permainas. Fortūnos Ratas sukdamasis ir iškelia aukštyn ir nubloškia žemyn, tad šiuo metu daugelis gali pasijusti likimo mėtomi ir vėtomi, blaškomi į visas puses. Geriausia strategija šiuo laikotarpiu yra įsikibti nejudamo centro, to, kas esi viduje, visus kilimus ir kritimus priimti ramiai ir nešališkai, judėti su srove. Tai leis pastebėti trumpam atsiveriančias galimybes ir pasiekti didelės sėkmės. Azartiškiems lošėjams šis laikas pavojingas, jei jie neras savo stabilaus centro ir neišsaugos ramybę gali visiškai pamesti galvas. Nors bus ir didelių laimėjimų. Mano planas šiam laikotarpiui yra įsigyti loterijos bilietą kai būsiu optimistiškos, nerūpestingos nuotaikos, bet jausiu ramybę viduje. Tikiuosi, kad susiderinimas su laikotarpio energija ir įsipareigojus su dalimi laimėjimo nuveikti ką nors naudingo visuomenei pagaliau nusišypsos sėkmė net ir neturint laimės lošimams.

Taro korta - MylimiejiRudens periodo korta Mylimieji sutapdama su metų korta leidžia tikėtis, kad šį mėnesį pati metų energija pasireikš visu stiprumu ir gryniausia forma. Jei jau tuoktis 2013 metais, tai būtent rudenį. Taip pat tai brandos išbandymo ir svarbių pasirinkimų laikas. Kadangi vasara bus atnešusi nemažai permainų, rudenį naujai dėliosimės viską į savo vietas ir rinksimės tolimesnį kelią, gyvenimo, studijų, darbo, santykių, sveikatos kryptį. Likimas leis savarankiškai priimti sprendimus ir tuo bus patikrinama kaip įsisavinome ankstesnių metų pamokas, ar mūsų įsitikinimai ir etinės vertybės pakankamai tvirti atlaikyti pagundas ir išbandymus.

Taro korta - StiprybėMetų pabaigą ir tą vieną žiemos mėnesį nusako Stiprybės korta. Panašu, kad laukia rūsti žiema visomis prasmėmis, šiuo metu prireiks vidinės stiprybės, ištvermės, atkaklumo ir narsos. Ypač aktuali bus intelekto, įsitikinimų stiprybė. Galbūt susidursime su pirmaisiais savo pasirinkto kelio sunkumais ir bus svarbu nemesti pradėto kelio, neišsižadėti savo įsitikinimų ir sprendimų jei jie tuo metu jie ėjo iš širdies.

Taro korta - Žynė2013 metais, nepaisant to, kad jie bus meilės, harmonijos ir šeimos metai, būtent širdies reikaluose slypi ir didžiausi pavojai. Paklusdami širdžiai daug kas gali rasti meilę ir už santuokos ribų, padidės neištikimybės pavojus. Net laisvos ir nepriklausomos, bei tokiam gyvenimo būdui sutvertos ar pačios jį pasirinkusios, moterys pajus jog širdis traukia susirasti artimą žmogų. Nesu tikra ar visa esmė tame, jog Lietuvoje moterų yra daugiau nei vyrų (53 proc. moterų ir 47 proc. vyrų), ar tiesiog išties geri vyrai anksti išgraibomi ir dauguma jau vedę, tačiau teisėtoms žmonoms teks labiau pasistengti puoselėti santykius ir kurti harmoniją savi viduje ir namuose, kad vyrai nepabėgtų „į kairę“. Dar vienas rimtas pavojus slypi tame, jog iškylantis moteriškas pradas, stiprėjanti intuicija ir atsiveriantis priėjimas prie subtilesnės informacijos ir energijų gali turėti pavojingas pasekmes jei tuo per daug tuo susižavės ir ims „žaisti“ žmonės dar nepasiekę reikiamo dvasinio lygio ir sielos švaros.

Taro korta - AtsiskyrėlisSunkiausi 2013 metai bus labai savarankiškiems, intravertiškiems, vienišiems žmonėms, kurie suabsoliutina protą ir logiką, kai laikotarpis ir aplinka pulsuos meilės ir širdies energija. Tokiu metu protas be meilės gali atvesti į akligatvį ar prie sprendimų, kuriuose nėra nei lašo užuojautos, moralės, elementaraus žmogiškumo. Tam ypač didelis pavojus moksle ir medicinoje. Sunkumų greičiausiai patirs žmonės, kurie tik kaupia žinias ir išmintį bei laiko tai savyje ar uždarame rate. 2013 metai bus laikas dalintis net slaptomis žiniomis, atskleisti visuomenei reikalingą informaciją. Tai daryti reikės išmintingai, gal ne visada iki galo, tuo saugant žmonės ir pažadinant juose norą patiems mąstyti, ieškoti, gilintis, ypač dvasiniuose dalykuose.

Jau minėjau, kad santykiams, meilei ir šeimai ateinantys metai labai palankūs, bet tik jei sugebame iš tiesų mylėti. Žmonės bus gan stipriai dvasiškai apvalomi per įvairius „supurtymus“, sukrėtimus, iliuzijų ir idealizacijų sunaikinimą tam, kad galėtų gimti švaresnių sielų vaikai. Vaikučių ir gimdymų 2013 turėtų pagausėti, kaip ir meilės.

Bendra ekonominė padėtis bus tokia, kad sunkai dirbantys – nebadaus, bet lengva taip pat nebus. Versle bus taikoma griežtesnė priežiūra, kad nebūtų teisinių pažeidimų. Dirbantiems sąžiningai ir etiškai tai gali palengvinti verslo sąlygas. Bedarbystės lygis gali kiek sumažėti dėl iniciatyvių, veiklių žmonių, vis populiaresnių laisvų kūrybinių profesijų ir darbo neprisirišus prie jokios firmos ar vietos. Tačiau paprastiems samdomiems darbuotojams našta vis dar bus išties sunki. Greičiausiai darbo krūvis, valandų skaičius ir stresas didės, trūks laiko poilsius, o tai atsilieps sveikatai. Pervargę žmonės nelabai beturi jėgų ar laiko džiaugtis gyvenimu, pasirūpinti savimi. Nuvils ir pati sveikatos priežiūros sistema. Vis ryškiau jausis sistemos bejėgiškumas patenkinti žmonių poreikius dėl ydingų sistemos pamatų. Tačiau ir toliau bus išsisukinėjama nuo problemos sprendimo ar net jos viešo pripažinimo. Galbūt teigiama to pusė yra žmonių supratimas, kad savo sveikata reikia rūpintis kol ją dar turi, sveikiau ir natūraliau gyventi.

Kiekvieno atskiro žmogaus gyvenimas ir likimas unikalus, bet bendroms prognozėms kiek patikslinti galima suskirstyti žmones numerologijos pagrindu į 9 grupes pagal Gyvenimo Kelio skaičių. Jis gaunamas susumavus visą gimimo datą, o gautis sumos skaitmenis toliau sumuojant iki bus gautas vienaženklis skaičius. Pavyzdžiui žmogaus gimusio 1975, gruodžio 3 dieną gyvenimo kelio skaičių apskaičiuotume taip: 1+9+7+5+1+2+3=10, 1+0=1. Gyvenimo kelio skaičius yra 1.

Toliau sudaryta lentelė įvertinti šių 9 grupių potencialui keturiose sferose: materialinės gerovės, sveikatos, meilės ir dvasingumo. Turėkite omenyje, kad pateikiamas apibendrintas visos grupės potencialo į pagerėjimą ar pablogėjimą nuo 2012 metų padėties įvertinimas. Atskiri žmonės šia lentele gali pasinaudoti įvertinti sferai kur yra didžiausias pavojus ir rasti sričiai kur galima pasiekti didžiausios sėkmės.

Gyvenimo kelio skaičius Materialinė gerovė Sveikata Meilė Dvasingumas
1 -22% +12% +24% -20%
2 +42% +32% +35% +17%
3 -20 +33 +5 -4
4 +14 -28 +40 -10
5 0 -19 -12 -15
6 -2 -30 +48 -68
7 -11 +13 -7 -35
8 -12 +22 +18 -42
9 +29 0 +19 -10

Labai įdomu pastebėti, kad visose sferose polinkį į pagerėjimą turi žmonės, kurių gyvenimo kelio skaičius 2. O štai „penketukai“ yra rizikingoje padėtyje, nes galimas nedidelis pablogėjimas beveik visose sferose, tik sveikatos sferoje teigiami ir neigiami pokyčiai tarp atskirų individų atsvers vienas kitą ir vidurkis yra 0, t.y. jokių pokyčių. Meilės visomis prasmėmis ir formomis, nuo meilės sau iki meilės artimui ir visam pasauliui augimas 2013 metais buvo natūraliai tikėtinas. Tačiau labai nustebino ryškus dvasingumo lygio smukimas. Ar tik meilė žmonėms ir žemiškiems dalykams nenusvers meilės Dievui? Tai gan pavojinga tendencija.

Galima tikėtis pagerėjimo tarpusavio supratime, bendravime, kūrybinėje saviraiškoje. Žmonės aktyviau išreikš ir gins savo įsitikinimus, savo tiesą, propaguos savo idėjas. Tačiau čia yra svarbus niuansas, jog pasisekimo sulauks tik tie, kurie neš gėrio, meilės, užuojautos, taikos, bendradarbiavimo ir vienybės informaciją, įgyvendins su šiais dalykais susijusias idėjas, socialines iniciatyvas, verslo projektus. Savanaudiški siekiai, egoistinės idėjos, agresija ir malonumų vaikymasis bei besaikis seksualumo propagavimas daugeliui žmonių nebeatrodys kaip stiprybės požymiai. Šiuos dalykus pradės atmetinėti tiek visuomenė, tiek Visata per palaikymo ir energetinio maitinimo tokiems žmonėms apribojimą.

Nesakau, kad pagerėjimas bus staigus ir labai ryškus, tai ilgas procesas. Tačiau tendencija keisti savanaudiškumą ir agresiją į meilę ir vienybę pakankamai ryški. Kur žmonėms trūks sąmoningumo patiems rinktis teisingą kelią, ten Visata auklės padidindama ar sumažindama maitinimą gyvybine energija, palaikydama per sėkme, pamokydama per greičiau išryškėjančias pasekmes. Labai tikiuosi, kad būsime pakankamai įžvalgūs ir savo pačių labui kuo anksčiau pastebėsime tuos ženklus ir į juos įsiklausysime, kad auklėjimo priemonės negriežtėtų.

Comments

 1. Tarologė Lina

  Ji, mieloji, nenukabink nosies. Čia tik bendros tendencijos, visų trejetukų vidurkis. O kiti metai bus labai sėkmingi darbštiems, ryžtingiems ir atkakliems, tad nusiteikite pati sau atsiriekti didesnę pyrago dalį, tiksliau užsidirbti savo darbu ir išmintimi. Blogai bus tik dejuojantiems ir nuleidžiantiems rankas.

 2. Ji

  o man belieka tik po tokiu prognoziu nusisaut 🙁 esu liutas, suo, ir dar 3. Kiti metai visais aspektais bus blogesni nei sie ir finansine puse dar -20 🙁 o as jau taip tikejaus kad is sitos juodos duobes pagaliau isbrisim 🙁

 3. Tarologė Lina

  Rasa, kartais reikia atsiplėšti net nuo gerų dalykų, kad išvengti arogancijos ir kitų ne tokių dvasingų ar gerų smerkimo 🙂 Geriau viskame matyti aukščiausiojo valią ir gerąją pusę, ypač neigiamuose dalykuose.

 4. Rasa

  as esu devintukas ir siek tiek nusivyliau, nes pastaraisiais metais jauciausi gana dvasinga, nors ir nesu krikscione, ir dabar matau, kad 2013 tureciau pasmukti..

 5. Inga

  Ir aš esu 11/2. Gal mums bus ypatingas pasisekimas, nes kiek teko skaityti – 11 yra ypatingas skaičius žmogaus gyvenime:) Aišku linku, kad visiems pasisektų:)

 6. Grazina

  Pritariu Ingridai!! As taip pat dvejetukas

 7. Genovaitė

  Labai gaila,aš penketukas.Bet tikėsiu,kad nebus perdaug blogai.:)

 8. Tarologė Lina

  Ir aš tikiuosi, nes ir aš esu 11/2 🙂

 9. Ingrida

  Labai laukiu 2013 metu ! Tikiuosi, kad bus tokie geri metai kaip parasete dvejetukams !

Add A Comment

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.