Taro korta - Velnias2020 metų Lapkričio mėnesio numerologinis skaičius yra 6 – harmonijos, meilės, visuomenės ir mūsų visų tarpusavio ryšių simbolis. Santykiai šį mėnesį bus dominuojanti tema įvairiausiomis formomis nuo asmeninių meilės santykių, iki santykio su visuomene, darbu ir naudingumo bei prasmės jausmu, santykiu su įvairiomis gyvenimo situacijomis ir net tikslais bei troškimais.

Taro kortų prognozė Lapkričio mėnesiui

Šio mėnesio Taro korta – skaičiumi 15 pažymėtas Velnias. Noriu pakviesti ne tik pažvelgti į savo tamsiąją pusę, bet ir į instinktyviąją, gyvulišką pusę, pamąstyti apie Velnią kaip apie Satyrą, savo fleitos melodija skatinantį žmones nusimesti civilizacijos kaukes ir atsiduoti instinktams. Tikrai dalis mūsų esame taip užblokavę savo instinktyviąją pusę, kad nebeturime ryšio ne tik su gyvuliška intuicija ir instinktais, bet net ir pačiu savo kūnu, nebejaučiame ko jis nori ir prašo, ko reikia mūsų sveikatai, atsipalaidavimui, gyvenimo pusiausvyrai. Velnias yra tamsioji, iškreipta meilės pusė – troškimas, priklausomybė ir baimė. Man ne kartą teko matyti šią kortą pasirodant santykių tema, kuomet žmogus kalba apie meilę, bet ryšys neharmoningas, kankina abu partnerius ir paremtas iš tiesų ne altruistine, besąlygine, kilnia meile, o egoizmu ir noru (tiksliau desperatišku poreikiu) turėti. Tai manijos ir priklausomybės ženklas. Tokia meilė ar troškimas kai nenorime net apsvarstyti kitokių alternatyvų ir jaučiame didžiulę kančią negalėdami turėti, netgi užvaldyti, savo troškimų objekto, atima bet kokią laisvę, įkalina ir paverčia mus vergais. Velnio korta simbolizuoja situacijas kuomet:
  • Beviltiškai trokštame išlaikyti šalia savęs „mylimą“ žmogų ir galime dėl to griebtis bet kokių priemonių;
  • Esame prisirišę prie statuso ir padėties, kuri įpareigoja, verčia dėl jos išduoti savo vertybes ir įsitikinimus;
  • Kai nedrįstame nutraukti nelaimingų santykių vien dėl materialinės priklausomybės;
  • Nepajėgiame išeiti iš nekenčiamo darbo vien dėl baimės prarasti finansinį stabilumą;
  • Arba svarbiausiu dalyku laikome savo laikiną ir senstantį fizinį kūną, jo grožį bei stengiamės visais būdais pratęsti jaunystę.
Velnio kortoje žmonės grandinėmis prirakinti prie demono altoriaus. Grandinės ant kaklo yra gan laisvos ir norint galima būtų jas nusiimti. Tai ženklas, jog iš tiesų ne demonas mus kalina, ne tas žmogus, situacija ar objektas, prie kurių esame prisirišę, o mes patys atsisakydami tai paleisti. Kame yra šios kortos ir paminėtų situacijų tikrasis blogis? Argi labai stipriai mylėti, norėti ir prisirišti yra iš tiesų taip blogai? Ant Velnio kortos yra pavaizduota apversta penkiakampė žvaigždė, kurioje ir slypi atsakymas. Penki žvaigždės kampai simbolizuoja žmogų – galvą ir rankas bei kojas, o taip pat keturis materijos elementus Ugnį, Vandenį, Orą ir Žemę bei penktą elementą – Dvasią. Galva, t.y. sąmonė, turi būti aukščiau kūno ir instinktų, kaip ir dvasia turi būtų aukščiau materijos. Mes esame ne fiziniai kūnai turintys sielas, o sielos turinčios laikinus fizinius kūnus, kuriuos siela per savo evoliuciją keičia daugybę kartų. Todėl amžinai sielai per stiprus prisirišimas prie laikinų žemiškų ir materialių dalykų, susitapatinimas su jais yra kelias į savo dieviškos prigimties užmiršimą ir degradaciją. Apversta žvaigždė simbolizuoja žemiškų prisirišimų iškėlimą aukščiau už Dievą ir mūsų pačių dieviškumą, aukščiau už vienybę, už sielos poreikius ir tobulėjimą. Teisingai sustatytos vertybės mus išlaisvina nuo kančios, o klaidingai – įkalina ir kelia kančią. Kuo didesnis prisirišimas, tuo didesnė kančia, nes niekas materialus nėra amžinas, mes nieko negalime išlaikyti pakankamai ilgai. Nieko nepajėgsime išsaugoti nepakitusio net per šį gyvenimą, o jau į kitą gyvenimą išsinešti galime tik gyvenimo patirčių įtaką mūsų sielai – išsiugdytas charakterio savybes, dorybes ar ydas. Pirmoje vietoje turi būti sielos poreikiai ir tikslai, o ne kūno troškimai. Kortos paveikslėlyje žmonės yra atsukę nugaras juos įkalinusiam demonui ir net nerodo noro nusiimti laisvai ant jų kaklų kabančių grandinių. Nelaisvėje mes liekame tik tol, kol atsisakome pripažinti savyje esančią problemą, kol patys nenusprendžiame išsivaduoti. Kviečiu sukaupti drąsą ir šį mėnesį atsigręžti į savo demonus, savo priklausomybes, savo ydas, savo egoizmą, savo iliuzijas ir saviapgaulę. Atsakykite patys sau, o jei esate drąsus – parašykite apačioje komentaruose:
  • Už kokių „kabliukų“, kokių vidinių silpnybių esate laikomi neharmoningoje situacijoje, kuri teikia kančią.
  • Į kokius kompromisus einate vietoje to, kad sekti savo širdimi.
  • Kokiose situacijose sprendimus priimate motyvuojami baimės prarasti ar noro kontroliuoti.
  • Kokius žemiškus prisirišimus iškėlėte į pirmą vietą, pastatėte aukščiau už sielos poreikius?
Tai sudėtingi klausimai, nes jie atrodo labai abstraktūs. Nelengva suvokti kaip jie susiję su eiline buitine situacija. Ne veltui Velnio kortoje žmonės stovi nugara į jį ir nemato prie kokio demono yra prisirakinę, nesuvokia tikrosios problemos. Galite vadovautis tokiu kriterijumi – jei kankinatės norėdami kažko, ko neturite, arba kenčiate bijodami kažką prarasti, esate žemiškų vertybių nelaisvėje.

Apskaičiuokite savo gyvenimo kelio skaičių

Kiekvienas mūsų eidami skirtingu gyvenimo keliu turime savas pamokas. Todėl kiek tikslesnę mėnesio prognozę rasime išsiskaičiavę pirmais-devintais pagal gyvenimo kelio skaičių. Kiekvienam skaičiui toliau rasite atskirą mėnesio prognozę, kuri papildys mėnesio kortos pamoką skirtą visiems bendrai. Užsirašykite savo gimimo datą tokiu formatu – metai, mėnuo, diena, t.y. 1975 09 11. Dabar sudėkite visus skaitmenis: 1+9+7+5+0+9+1+1=33. Gautą dviženklį ar triženklį skaičių sudėkite vėl: 3+3=6. Ir jei reikia dar kartelį, kol gausite vienaženklį skaičių. Suskaičiavome, kad visų, gimusių 1975 metų rugsėjo 11 dieną žmonių, Gyvenimo Kelio skaičius yra 6. Dabar galite skaityti savo ar artimo žmogaus Gyvenimo Kelio skaičiui skirtą mėnesio Taroskopą.

Lapkričio prognozė pagal gyvenimo kelio skaičių

Taro korta - Monetų 8Taro korta - Skeptrų 2Taro korta - Kardų 5Taro korta - AtsiskyrėlisTaro korta - VelniasTaro korta - Skeptrų RiterisTaro korta - ŽynėTaro korta - ŽvaigždėTaro korta - Taurių 8Taro korta - Monetų 6Taro korta - Skeptrų Pažas

Gyvenimo kelio skaičius 1

Taro korta - Monetų 8

Jūsų mėnesio Taro korta – Monetų 8 Monetų rūšis kalba apie materialųjį pasaulį, o 8 yra atsakomybės, organizuotumo ir efektyvumo simbolis, tad korta labiausiai susijusi su pareiga ir darbu. Tai palankus laikas ieškant darbo, tobulinant įgūdžius ar siekiant geresnių rezultatų darbe, nes pavyks susikaupti ir labai produktyviai dirbti. Pareigingumas, atidumas detalėms, perfekcionizmas gali taip įtraukti į atliekamą darbą, jog nematysite nieko kito. Dažnai ši korta rodo profesinį tobulėjimą, įgūdžių vystymą, talento ugdymą. Jei ši korta kalba ne apie darbo, o apie kitą gyvenimo sritį, reikėtų susimąstyti ar tas perfekcionizmas ir reiklumas išties yra naudingi, juk ne viską galima vertinti pagal naudingumo ir efektyvumo kriterijus. Šį mėnesį galite justi įtampą dėl to, kad kažkas jus kažkam veria, verčia dirbti, perdaryti nekokybišką darbą. Bet čia reikėtų paklausti ar nereikėtų patiems taikyti daugiau savidisciplinos, patiems sau kelti kokybės ir tobulėjimo reikalavimus ir dėti atkaklesnes pastangas nelaukiant kol kas nors išorėje paims bizūną. Kita vertus nepamirškite ir parodyti patys sau pripažinimo bei įvertinimo už gerai atliktą darbą.

Gyvenimo kelio skaičius 2

Taro korta - Skeptrų 2

Jūsų mėnesio Taro korta – Skeptrų 2 Kaip ir visos dviakės Skeptrų 2 kalba apie pasirinkimą. Jūsų laukia drąsos ir ryžto bei tikėjimo savimi reikalaujantis pasirinkimas ar likti prie to, kas pažįstama ir įprasta, ar peržengti slenkstį, išplėsti savo horizontus ir imtis kažko naujo. Ši korta dažnai krenta kai žmonės pasirenka keisti darbą, veiklos kryptį ar gyvenamąją vietą. Kortos veikėjas laiko gaublį savo rankose, kas gali būti didelės ambicijos „užkariauti pasaulį“ ar noras jį pamatyti, patirti ko gi dar jame yra. Kaip ir su visais pasirinkimais kiekvieno jų kainą yra visos kitos alternatyvos, kurių reikia atsisakyti, status quo iš kurio reikia išeiti ir rizika. Jaučiu jūsų norą šį mėnesį „užkariauti pasaulį“ – atsakykite patys sau ar jūsų motyvai augimas, tobulėjimas, aistra, o gal ego, puikybė

Gyvenimo kelio skaičius 3

Taro korta - Kardų 5

Jūsų mėnesio Taro korta – Kardų 5 Nemaloni korta žada nelengvą periodą. Jūsų laukia nemalonūs konfliktai, kuriuose neįmanoma laimėti, nes įsitikinimai ir vertybės, kuriomis vadovaujasi konflikto dalyviai stipriai skiriasi. Yra didelis pavojus sugadinti santykius su jums svarbiu žmogumi ar apskritai su visais susipykti. Net jei konfliktų išeisite nugalėtojais, tos pergalės kaina vers jausti pasibjaurėjimą savimi kaskart ją prisiminus. Ši korta pataria sumažinti nuostolius ir išgelbėti ką galite kuo anksčiau pasitraukiant iš konflikto, o jei išgelbėti nieko jau nepavyks bent pasimokykite iš gautos patirties. Pozityvi šios kortos pamoka yra keisti savo pačių mąstymą ir įsitikinimus, o ne kitus žmones ar pasaulį. Joks tarpusavio supratimas neįmanomas jei negalite priimti naujos informacijos, besiskiriančios nuo to, ką jau žinote, kitokio požiūrio ir vertybių.

Taro korta - AtsiskyrėlisGyvenimo kelio skaičius 4

Jūsų mėnesio Taro korta – Atsiskyrėlis Atsiskyrėlis rodo jog laikas atsitraukti nuo kasdienybės šurmulio, pabūti su savimi, apmąstyti kas šiuo metu jums yra svarbiausia. Svarbiausius atsakymus ir giliausias įžvalgas rasite savyje, tylos ir susimąstymo minutėmis. Santykiuose galite jaustis vieniši arba kažkuria prasme imsitės mokytojo-mokinio vaidmenų, vienas iš jūsų rodysite kelią kitam pasidalindami savo patirtimi. Materialine prasme gali tekti gyventi kukliau, atmetus visus neesminius ir dėmesį blaškančius dalykus. Nenustebkite jei planai bus atidėti ar atšaukti ir viskas judės labai lėtai. Kadangi jūsų korta iškrito tarp Kardų 5 ir Velnio ir dar Velnio kortos mėnesį, kaskart kai kils mintis jog turi būti „pagal mane arba niekaip“ paklauskite savęs kokie jūsų tikrieji motyvai, kas skatina jūsų elgesį.

Taro korta - Velnias

Gyvenimo kelio skaičius 5

Jūsų mėnesio Taro korta – Velnias Šiuo periodu didelis pavojus pasiduoti savo silpnybėms ir priklausomybėms, klausyti ne širdies balso, o išskaičiavimų. Išdidumas, egoizmas, puikybė gali diktuoti jūsų elgesį jums to net nesuvokiant. Norėsis kaltinti viską ir visus tik ne save, kad laiko jus negatyvioje situacijoje, kad kliudo jums gyventi kaip jūs norėtumėte. Materialiai šiuo laikotarpiu lengva prisidaryti didelių skolų pasidavus pagundai nesaikingai išlaidauti arba daug uždirbti, bet tuomet gali užvaldyti godumas ir nukentėti kitos gyvenimo sritys. Svarbiausia nepamiršti jog kad ir kokia negatyvi būtų situaciją, iš tiesų jūs patys laikote save joje per savo prisirišimus, troškimus ir baimes. Jei galite atidėkite visus svarbius sprendimus, nes šiuo metu juos galite priimti ne vedini širdies ir lengvai pasuktumėte nepalankiu keliu. Atminkite jog viskas kas vyksta yra galimybė pažinti savo tamsiąją pusę, savo silpnybes ir priklausomybes. Ir tai yra naudinga, nes tik pažinus kažką, tik įsisąmoninus jog tai jau tapo problema ir prisiėmus už ją atsakomybę galima pradėti keistis ir išsilaisvinti iš nelaisvės grandinių. Jums šios kortos energija šį mėnesį pasireik itin stipriai, tiesiog stenkitės būti kuo sąžiningesni patys su savimi apie savo jausmus, poreikius, motyvus, saugokitės puikybės.

Taro korta - Skeptrų Riteris

Gyvenimo kelio skaičius 6

Jūsų mėnesio Taro korta – Skeptrų Riteris Jūs pasirengę veikti ir judėti į priekį, kas yra puiku jei ruošiatės sportinėms varžyboms, planuojate kelionę ar keisti darbą, imtis didesnio iššūkio. Karjeroje ir kūrybiniuose projektuose laukia progresas. Bet jei nebus kur nukreipti šios energijos galite elgtis nebrandžiai, skubotai, įsivelti į konfliktą, dramatizuoti ir priskaldyti vežimą iš degtuko. Gali būti sunkoka užbaigti, ką pradėjote, jei veikloje ims trūkti iššūkio ir išblės entuziazmas. Jei korta rodo jus – jūsų motyvacija, energingumas ir kūrybingumas per šį mėnesį leis nuveikti labai daug ir mėgautis šiuo pašėlusiu greičiu, iššūkiais bei jų įveikimu. Jei tai bus kitas asmuo, į jūsų gyvenimą gali įsiveržti dinamiškas, energingas ir veržlus jaunas žmogus – draugas, konkurentas, o gal ir būsimas mylimasis. Būkite atsargesni jei imsitės kažko, apie ką per mažai žinote, neskubėkite.

Taro korta - ŽynėGyvenimo kelio skaičius 7

Jūsų mėnesio Taro korta – Žynė Šio mėnesio situacijos ir aplinkybės yra kur kas daugiau nei mato akys. Veikia jums nežinomos jėgos, interesai, galbūt kažkas svarbaus jums tiesiog nežinoma arba sąmoningai slepiama. Jums svarbios situacijos rezultatai priklausys nuo to, ko jūs dar nežinote. Kartais tenka tiesiog priimti ir susitaikyti, kad kitas žmogus nenori atsiverti ir atskleisti savo minčių ir jausmų, kad kažkieno motyvai nėra aiškūs, kad situacijoje yra klaustukų. Eiti iš proto dėl to, kad kažko nežinote tikrai neverta. Darbe kai kuri informacija gali būti atskleidžiama tik tiems, kam būtina tai žinoti, o kiti paliekami nežinioje ir nematys viso paveikslo ir vykstančių procesų. Tiesiog turėkite omenyje, kad ne viskas gali būti jums žinoma ir neskubėkite su galutinėmis išvadomis ir sprendimais. Net jei santykiuose jaučiate jog žmogus, su kuriuo sieja stipri trauka ir kone mistinis ryšys jums yra didelė mįslė, vis tiek žiūrėkite į tai, kas tarp jūsų vyksta rimtai ir gerbkite kito žmogaus privatumą bei šių santykių unikalumą. Šiuo laikotarpiu jūsų intuicija labai stipri ir jei kažką jaučiate visu savo vidumi, tiesiog pasikliaukite tuo ir nesistenkite rasti logiškų argumentų įtikinti savo protą ar aplinkinius. Šį mėnesį jums ir patiems verta vadovautis liaudies išmintimi jog kalbėjimas yra sidabras, o tylėjimas – auksas ir savo kortas laikyti prie savęs. Yra dalykų, kuriuos geriau išlaikyti paslaptyje, pridengti, išlaukti, nepaskubėti ir nenupiginti to, kas po to ir nebus vertinama.

Taro korta - Žvaigždė

Gyvenimo kelio skaičius 8

Jūsų mėnesio Taro korta – Žvaigždė Žvaigždė žada sveikatos pagerėjimą jei buvo problemų, ramesnį ir harmoningesnį periodą. Tai vilties korta žadanti šviesesnį rytojų, raginanti atsiverti įkvėpimui ir naujoms galimybėms. Nepameskite iš akių savo kelrodės žvaigždės, puoselėkite savo svajonę ir jūs ją įgyvendinsite. Santykiuose ši korta yra gydanti energiją, tad galite susitaikyti net po labai didelių konfliktų ar nusivylimų, bendravimas taps nuoširdesnis ir atviresnis. Palankus laikas bendravimui ir kūrybai, bus lengviau atskleisti ir išreikšti savo gabumus ir talentus. Šį mėnesį jūsų negalės apjuodinti jokios apkalbos ar kritika, jums pavyks sublizgėti ir sulaukti šlovės jei būsite savimi ir tikėsite tuo, ką darote. Jei kažkas ilgai užtrunka, tai dar ne priežastis to išsižadėti, neskubėkite nusigręžti nuo svajonės.

Taro korta - Taurių 8

Gyvenimo kelio skaičius 9

Jūsų mėnesio Taro korta – Taurių 8 Ši korta vaizduoja žmogų nueinantį tolyn nuo to, kas jam buvo svarbu ir brangu, ką ilgai kūrė, nes jam pakanka emocinės brandos ir drąsos eiti naujai kurti tai, kas geriau atspindės kas jis yra dabar. Jis imasi atsakomybės už savo gyvenimą ir laimę. Jūsų kūnui, protui ir sielai reikia šiek tiek laiko susiorientuoti esamoje situacijoje. Šį mėnesį jausite poreikį pabūti su savimi, įsiklausyti į save, susigaudyti savo jausmuose ir išrūšiuoti juos. Aiškiau pajusite kas jums yra svarbu, o kas jau nebe, ko jums trūksta iki laimės ir pilnatvės. Galbūt tam, ko trokšta jūsų širdis yra kliūčių – susimąstykite ar tik ne jūs patys jas susikūrėte savyje. O jei tai išties išorinė situacija ar kitas žmogus, susimąstykite koks jūsų vaidmuo toje situacijoje ir santykiuose, prisiimkite savo atsakomybės dalį, kartu su galia kažką pakeisti.

Taro korta - Monetų 6

Gyvenimo kelio skaičius 11

Jūsų mėnesio Taro korta – Monetų 6 Tai pagalbos ir dosnumo korta, tad galite tikėtis palaikymo iš aukščiau, kažkieno dosnumo ar paramos. Korta rodo pajamas ir išlaidas, apyvartos padidėjimą versle, sąžiningą ir netgi dosnų atlygį už darbą, skolų atidavimą, materialinio stabilumo atgavimą. Taip pat galimos ir didesnės išlaidos kažkam svarbiam, labiau kaip investicija nei išleidimas einamiesiems poreikiams ir pramogoms. Materialinė padėtis šį mėnesį pagerės, bet finansinius reikalus tvarkykite labai išmintingai, kad pagerėjimas būtų ilgalaikis.

Taro korta - Skeptrų Pažas

Gyvenimo kelio skaičius 22

Jūsų mėnesio Taro korta – Skeptrų Pažas Pažai yra jaunieji mokiniai ir naujienų nešėjai, tad šį mėnesį jausite jaunatvišką entuziazmą kažko imtis, kažką nuveikti ir galite sulaukti žinių ar pasiūlymų susijusių su veikla. Tai gali būti verslo idėja ar pasiūlymas, kvietimas kelionei ar nuotykiui. Būtent šis Pažas yra susijęs su komunikacija ir dažnai rodo skambučius ir žinutes, kontakto užmezgimą ar atnaujinimą. Drąsiai ieškokite jums reikalingų žmonių, kreipkitės su klausimais, pasiūlymais ar prašymais. Palankus laikas išmėginti naują veiklą nuo sporto iki verslo modelio ar naujo kelionės maršruto. Šis mokinys mokosi ne iš teorijos, o viską mėgindamas ir darydamas pats, tad ir jums šiuo metu aktualu įgyti kokios nors naujos patirties, kuri pravers vėliau.

Add A Comment

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.