Čigoniškas būrimas prieš Holistinį Taro konsultavimą

Holistinis Taro konsultavimasKeičiantis laikams, keičiasi ir žmonių sąmoningumas, gyvenimo būdas, poreikiai. Tai, kas buvo efektyvu ir naudinga kažkada, šiandien užleidžia vietą naujoms praktikoms, geriau atitinkančios šiuolaikinio žmogaus poreikius. Nors senoviškas į prognozavimą orientuotas būrimo metodas tebėra pageidaujamas ir netgi efektyvus tam tikram žmonių tipui, tačiau populiarėja naujas darbo su Taro stilius, apie kurį norėčiau plačiau papasakoti.

Prognostinis būrimo stilius

Pradėkime nuo to, kas jau žinoma, nuo tradicinio būrimo. Nuo senų laikų žmonėms buvo smalsu kas gi jų laukia ateityje. Senais laikais, kuomet žmonės turėjo kur kas mažiau laisvės ir įtakos savo lemčiai, toks būrimas pasiteisindavo. Kuomet žmonės nugyvendavo savo gyvenimą toje socialinėje klasėje, kurioje gimė, dirbo toje profesijoje, kuria užsiėmė jo tėvai su labai nedideliu kiekiu kitų pasirinkimų, kuomet santuokos buvo sudaromos vadovaujantis loginiu išskaičiavimu ir tėvų valia ateitis išties būdavo nutiesta prieš žmogų tarsi raudonas kilimas. Net jei ateitis ir nebuvo iškalta akmenyje, ji buvo stabilesnė ir kortos tai atspindėdavo. Į tradicinį klausimą kas manęs laukia buvo įmanoma atsakyti su ganėtinai dideliu tikslumu.

Šiais laikais taip pat yra pakankamai žmonių, kurie nelinkę labai gilintis į savo sielą, kurie į pasaulį žvelgia labai pragmatiškai, kurie nenori keistis ir gyvenime daugiau ar mažiau plaukia pasroviui, o gyvenimas jiems tiesiog nutinka. Jiems ateitis rūpi labiausiai, apie dabartį ir save atrodo jog viską žino. Jiems kortos ateitį gali parodyti ganėtinai tiksliai, tačiau gaunasi tam tikras paradoksas. Kuo ateitis lengviau prognozuojama, tuo sunkiau ją pakeisti, o jei nieko negali pakeisti, kam tad išankstinis žinojimas?

Tolimos arba neišvengiamos ateities prognozavimo pavojai

Savo praktikoje man teko bendrauti su ne vienu žmogumi, kurį psichologiškai traumavo negatyvios psichologiško išprusimo stokojančių ir neetiškų būrėjų pranašystės. Ne kiekvienas gali atlaikyti tą žinojimą kas jo laukia net jei prognozė tiksli. Viena moteris parašė man po konsultacijos su bioenergetiku, kuris jai pasakė, jog neužilgo jos vyras ir vienas iš vaikų mirs. Jokios pagalbos, jokio patarimo, kaip apsisaugoti ar ką pakeisti, tik traumuojanti žinia, su kuria po to niekas negalėtų ramiai gyventi. Iš to, ką man tenka išgirsti iš klientų, daugeliu atveju prognostinis darbo metodas, kuomet būrėja papasakoja kas laukia gyvenime, kiek vyrų, kiek vaikų turėsi, kuriuos artimuosius pergyvensi, ar būsi turtingas, ar išsipildys noras ar ne, yra žalingas klientams. Žalingi ne tik žmogų bejėgių pasijusti priverčiantys ir demotyvuojantys neigiami atsakymai. Su teigiamais atsakymais taip pat yra susiję tam tikri pavojai.

Mano pagrindinis priekaištas prognostiniam stiliui ir kodėl einu „sunkesniu“ keliu susijęs su ateities išankstinio žinojimo sukeliamu paradoksu. Geriausiai tai paaiškinti konkrečiu pavyzdžiu. Įsivaizduokime tipinį klausimą „Ar aš rasiu tikrąją meilę ir ištekėsiu?“. Tarkim klausiančiosios asmenybė ir gyvenimo būdas yra ganėtinai susiformavę ir stabilūs, tad ateitis yra ganėtinai aiški, ją lengva prognozuoti. Tiek kortoms atsakius TAIP, tiek ir davus atsakymą NE bus stipriai įtakota moters savijauta, lūkesčiai, o jos elgesys, turėjęs nuvesti iki vienos ar kitos ateities virtimo realybe, pasikeis. Žinojimas keičia ateitį. Ypač kai žinai kažkokią detalę, bet nesupranti viso proceso.

Tą patį puikiai iliustruoja viena pamokanti istorija. Prisimenu ją labai miglotai, tad perpasakosiu pačią esmę savais žodžiais. Žmogus jaunystėje išvydo angelą ir tas jam išpranašavo jog jo laukia garbė, turtai, meilė ir laimė gyvenime. O gyvenimo pabaigoje, kai jie vėl susitiko žmogus priekaištauja, kad nieko iš prižadėtų dalykų jis nepatyrė. O Angelas atsako, kad jam buvo duotos galimybės visą tai gauti, tačiau kai degė kaimyno troba jis nepadėjo gesinti gaisro, o slėpėsi ir tuo prarado savo garbę bei pagarsėjo kaip bailys… ir taip su visais pažadais, bei visomis galimybėmis, kurios buvo duotos. Moralas toks, kad ateitis nėra pažadas ar garantija, tai tik viso iki jos vedančio kelio pasekmė ir jei nepraeisi to kelio, nebus ir tos ateities.

Holistinis Taro konsultavimas

O ką gali pasiūlyti Taro kortos šiuolaikiniam žmogui, kuris nėra prietaringas ir tiki jog pats yra savo likimo kalvis? Netgi labai daug, tik reikia pasirinkti tinkamą specialistą ir nebijoti su juo atvirai bendrauti. Holistinis Taro konsultavimas skiriasi nuo vienpusio būrimo, kuomet būrėja klientui papasakoja kas jo laukia. Holistinis konsultavimas visų pirma yra dialogas, kuomet Tarologė padeda klientui iš šalies pažvelgti į save ir į savo situaciją, supančias aplinkybes ir procesus, kurių dalimi jis yra. Taro kortos leidžia iš šalies pažvelgti į save ir savo situaciją, parodo platesnį kontekstą. Tai tas pats kas mėginti susiorientuoti paklydus nepažįstamoje vietovėje ir staiga gauti jos ir apylinkių žemėlapį.

Dirbant holistiniu Taro konsultavimo stiliumi didžiausias dėmesys tenka šiems dalykams:

  • Praeities įtakos dabarčiai įvertinimui, nes tai leidžia koreguoti savo nuostatas į praeities įvykius ir tuo pačiu pačią praeities įtaką dabarčiai ir ateičiai
  • Žmogaus asmenybės analizei, nes tai padeda suprasti kokie yra tikrieji motyvai, polinkiai bei poreikiai, koks kelias yra teisingiausias šiam žmogui
  • Sielos pamokoms bei asmenybės augimo krypčiai, tai yra vidiniai kliento procesai, į kuriuos svarbu atsižvelgti ieškant teisingo kelio ir požiūrio į jo situaciją
  • Dabarties ir aplinkybių bei vykstančių procesų analizei, kad klientas galėtų lengviau susiorientuoti, prisiderinti ir tikslingiau veikti, lengviau įgyvendinti savo tikslus
  • Galimybių apžvalgai, maršruto į pasirinktą tikslą suplanavimui. Daugeliu atveju kai prognostiniu stiliumi dirbanti būrėja pasakytų „ne, to nėra tavo ateityje“, tereikia kapstyti giliau ir užduoti tokius klausimus – „o kas man kliudo, o ko reikia, kad tai atsirastų mano ateityje, kas turėtų pasikeisti manyje ir mano aplinkoje, ko turiu išmokti, kokias savybes išsiugdyti?“. Galbūt kelias į norimą rezultatą ilgas ir reikalaujantis daug pastangų, bet jei tai tavo kelias ir tikslas, tuomet jie to verti.

Kas lemia ir formuoja mūsų ateitį

Holistinio Taro konsultavimo pagrindu yra įsitikinimas jog žmogus turi laisvą valią ir galimybę rinktis, jis pats kuria savo likimą tuo, kas jis yra – savo praeities patirtimi, savo pasąmoniniais įsitikinimais ir mąstymo įpročiais, savo sprendimais ir veiksmais. Be to, žmogus nėra izoliuotas nuo savo aplinkos, jis nekuria savo gyvenimo vakuume, todėl labai svarbu suprasti didesnį paveikslą, didesnius procesus ir pokyčius, tą tėkmę, kuri neša į priekį ir pasirinkti tinkamą vidinę nuostatą, santykį su visu tuo, kas supa ir vyksta.

Ateitis ir jos prognozavimas panašesni į logika ir dėsningumų pažinimu paremtas orų prognozes nei kažką mistiško. Jei žmogus plaunantis langus dangoraižyje iš aukštai pirmiau pamatys atvažiuojančią policiją negu apačioje banką plėšiantys nusikaltėliai, tai nereiškia jog jis kažkaip išpranašavo ateitį, tiesiog iš jo perspektyvos daugiau matosi. Jei paklausite, kas bus jei įkišite ranką į ugnį ir aš atsakysiu jog nusideginsite, tai taip pat nebus pranašystė, tai bus logiškai labiausiai tikėtina perspektyva, dabartyje kuriamų priežasčių pasekmė. Tą patį daro ir Taro kortos suteikiančios daugiau informacijos. Žiūrint į jų simbolius į darbą paleidžiama vaizduotė ir kartu sustiprinama intuicija. Tik ji gali padėti suprasti kuris kelias teisingas, priimti labiau informuotus sprendimus ir numatyti labiausiai tikėtiną įvykių vystymosi kryptį jei bus einama vienu ar kitu keliu.

Priešingai nei ateitį kategorišku tonu pranašaujantys ir savo atsakymo teisingumą garantuojantys būrėjai, Tarologė supranta jog ateitis yra viso labo tikimybių puokštė, ją galima pasirinkti, kurti ir keisti savo nuožiūra. Laisva žmogaus valia neleidžia duoti garantijų jog šiandien prognozuojama tolimesnė ateitis taps realybe, tačiau yra ankstesnių sprendimų ir veiksmų pasekmės, bei didesnių procesų bei aplinkybių įtaka, kuri tikrai toje ateityje pasireikš ir rinktis beliks tik savo reakciją bei tolimesnius veiksmus.

Ką holistinė Taro konsultacija suteikia klientui?

Ne veltui sakoma jog žinios yra jėga. Geresnis vykstančių procesų supratimas leidžia daryti didesnę įtaką ar efektyviau prisiderinti. Geras jūrininkas moka pasukti savo burę taip, kad plauktų jam reikiama kryptimi esant bet kokiam vėjui. Didesnis sąmoningumas, savęs, savo prigimties, polinkių, poreikių ir individualumo supratimas padeda ne tik augti kaip asmenybei ir realizuoti savo potencialą, bet ir palengvina gyvenimo kelio pasirinkimą bei teisingų sprendimų priėmimą. Juk nėra objektyviai teisingų pasirinkimų, norų, tikslų ir gyvenimo būdų, kiekvienam yra savas kelias tinkamiausias jam. Ir tik pažinodami save, suprasdami savo tikruosius poreikius neklysdami pasirinksime sau teisingą kelią bet kokioje situacijoje.

Ko tikėtis iš konsultacijos su Tarologe?

Holistiniu Taro konsultavimo stiliumi dirbantis Tarologė apie ateitį kalba minimaliai, orientuodamasis į gan trumpą laiko tarpą ir beveik neduoda patarimų ką daryti, ką rinktis, bet padeda pačiam susivokti ko nori ir numatyti galimybes kaip to siekti, įkvepia ir gali pasiūlyti papildomų priemonių galinčių padėti pagal savo interesų ir kompetencijų sritis, pavyzdžiui ar klientams dažnai rekomenduoju akmenis amuletus bei specialiai parinktas meditacijas, afirmacijas ar nedidelius ritualus skirtus pajungti į tikslo įgyvendinimą pasąmonę.

Labai svarbu pasirinkti gerą specialistą, kuriam atversi savo širdį ir sielą, su kuriuo aptarsi ne tik savo rūpesčius, bet ir savo baimes, viltis, tikslus ir svajones, kuriuo galėsi pasitikėti. Čia vėlgi nėra ir negali būti visiems tinkamo ir gero Tarologės ar kito specialisto, nes kiekvieno kliento poreikiai skirtingi. Aš rekomenduoju tisiog pasidomėti žmogumi, pas kurį eisite, jo darbo principais, stiliumi, ar dera jūsų pažiūros, ar jausite pasitikėjimą, ar tas žmogus sugebės įkvėpti, motyvuoti, padėti pasiekti daugiau.

Apibendrinant noriu pabrėžti jog ir šiandieniniame pasaulyje yra kam reikalingas ir naudingas prognostinis būrimas kortomis. Tačiau yra alternatyva – į žmogų bei jo santykį su visuma, į asmenybės vystymąsi ir savirealizaciją, į sąmoningumą ir laisvą valią bei atsakomybę už savo gyvenimą stiprinantis holistinis Taro konsultavimas.

 

Comments

  1. Labai mėgstu kortas, bet paskutiniu metu pradedu nusivilti jomis ir jei anksčiau visiems sakydavau, kad kortos tikrai pasako, bet dabar norisi sakyti nesamonės, o taip noriu vėl pradėti tikėti. Atrodo kaip ir viskas pildosi, bet turiu vieną norą (reikia man susirasti darbą, vaikštau į konkursus, kai kreipiesi į kortas parodo kad tuoj tuoj darbas irkad konkursą tikrai laimėsi, betviskas veltui ir taip.jau apie metus.)

Add A Comment

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.